مدیریت و مشاوره ارتباطات روابط عمومی و رسانه

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره ارتباطات, روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

چگونه بتوانیم نشریات موثر کسب و کارمان را پیدا کنیم؟

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۴ نظر

احمد باقری مدیر و مشاور روابط عمومی

"رازهای موفقیت مدیران روابط عمومی"


نشریات تخصصی یکی از ابزارها و کانال های ارتباطی موثر هر کسب و کار که عموما واحد روابط عمومی و ارتباط با رسانه ضمن داشتن مسئولیت انتخاب نشریه موثر، متولی تولید محتوا برای درج در این نشریات در قالب تبلیغات، رپرتاژ خبری و یا گزارشات عملکرد مدیران خواهند بود، در همین راستا گزینش نشریات برای همکاری بعنوان یکی از نکات کلیدی موفقیت مدیران روابط عمومی در نظر گرفته می شود.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

ایجاد اعتماد و رضایتمندی سهامداران

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۲ نظر

احمد باقری کارشناس ارشد ارتباطات

کارکرد روابط عمومی در هر سازمانی نخست متاثر از ماموریت‌های اصلی آن سازمان است و از این‌رو بقای شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان واسطه‌گر مالی سرمایه‌های مردم و سهامداران، بی‌شک وابسته به میزان اعتماد آنها و برنامه‌های آتی آن دارد.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

لطفا روابط عمومی ها را جدی نگیرید

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۲ نظر

احمد باقری مدیر و مشاور روابط عمومی

با فرارسیدن روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی، فرصت را غنیمت بشماریم و چند جمله ای هرچند تلخ،  از باب بی اهمیت بودن انتصابات در حوزه ارتباطات و روابط عمومی در سازمان ها، شرکت ها"چه دولتی و چه خصوصی" و تمامی کسب و کارهای که به طور کلی ایجاد و حفظ مشتری و توسعه آن تعریف شده است، با مدیران داشته باشیم.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

مشتریان خود را در آغوش بگیرید

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۲ نظر

مدیریت مشتریان احمد باقری

 یکی از راه‌های موفقیت درتوسعه کسب‌وکارتان این است که به هر بهانه‌ای با همکاران و مشتریان احتمالی خود در ارتباط باشید. به‌عنوان مثال روز اول هر هفته، از طریق پیامک به همه‌‌ آنها پیامک‌های انرژی بخش ارسال کنید.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

منصوره مرادی نیا را بهتر بشناسید

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی /  منصوره مرادی نیا متولد سال هزار و سیصدوشصت در شهرری و دارای مدرک کارشناسی روابط‌عمومی است.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

محسن علیکرمی را بهتر بشناسید

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۱ نظر

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی/ محسن علیکرمی متولد هزار سیصد هفتاد و سه؛ کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی(گرایش مطالعات فرهنگی و رسانه) در دانشگاه جامع امام حسین(ع) است.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

سید علیرضا کوثری را بهتر بشناسید

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی

بانک اطلاعات متخصصان روابط عمومی/ سید علیرضا کوثری متولد هشتم مرداد ماه هفتاد و چهار تحصیل کرده کارشناسی حرفه‌ای روابط‌عمومی از دانشکده خبر است. وی از دوران دبیرستان وارد حوزه اخبار و اطلاعات شد و در خبرگزاری‌های مختلف دانش‌آموزی فعالیت کرد.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه