مدیریت و مشاوره ارتباطات روابط عمومی و رسانه

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره ارتباطات, روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

روابط عمومی و راههای موفقیت آن

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

روابط عمومی ترجمه ای است از واژه انگلیسی Public Relations و همانطور که از معنی آن بر می‌آید وظیفه‌اش بررسی و پرداختن به چگونگی روابط بین همگان است هنگامی که در دایره علوم ارتباطات اجتماعی بحث از روابط می‌شود لازمة آن  وجود همگان است از طرف دیگر به وضوح روابط بین همگان همیشه و به شیوه های گوناگون موجود است و این لازمه زندگی اجتماعی است .

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

گذری در وسایل ارتباط جمعی

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر


انسان اعصار گذشته، در زمان هایی دور، از ارتباطات چهره به چهره و رو در رو استفاده کرده و از طریق طبل و دود پیام هایش را برای دیگران ارسال می کرده است.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

ارتباطات کلامی

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

ارتباطات کلامی از پیشینه دارترین و ریشه دارترین ارتباطات اجتماعی است که با گسترش شهرنشینی و تشکیل دولت شهرها توسعه یافته است.کلمات تجارب انسانی را به رمز در می آورد تا در یک کنش تعاملی فراگرد ارتباط شکل پذیرد اما ریشه پیدایش کلمه به عنوان زیر ساخت ارتباط گفتاری است.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

روابط عمومی ها مغز متفکر و زبان گویای سازمان ها هستند

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر


آغاز واقعی روابط عمومی بصورتی که امروز مورد عمل قرار می گیرد از سالهای 1900 میلادی به بعد شروع شده است. برای اولین بار در سال 1906 میلادی "آی. یو. لی" که خبرنگار روزنامه بود.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

متخصصین روابط عمومی

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

بقا اعتبارو بازدهی یک سازمان بستگی به سیاستها‘اهداف و حمایتهای مردمی  ازآن دارد.از متخصصین روابط عمومی گاها بعنوان کارشناسان ارتباطی و رسانه ای نیز یاد می شود

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه