مدیریت و مشاوره ارتباطات روابط عمومی و رسانه

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره ارتباطات, روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

۴ مطلب با موضوع «انجمن ها» ثبت شده است

دانلود کتاب سال روابط عمومی در سال94

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

کتاب سال روابط عمومی ایران مربوط به وقایع و رویدادهای علمی روابط عمومی در ایران و جهان که هر ساله توسط انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری سایر حوزه­ های فعال علمی و دانشگاهی و با حمایت روابط عمومی سازمان های اجرایی انتشار می یابد.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

دانلود کتاب سال روابط عمومی در سال93

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

کتاب سال روابط عمومی ایران مربوط به وقایع و رویدادهای علمی روابط عمومی در ایران و جهان که هر ساله توسط انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری سایر حوزه­ های فعال علمی و دانشگاهی و با حمایت روابط عمومی سازمان های اجرایی انتشار می یابد.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

دانلود کتاب سال روابط عمومی در سال 92

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

 

 

کتاب سال روابط عمومی ایران مربوط به وقایع و رویدادهای علمی روابط عمومی در ایران و جهان که هر ساله توسط انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری سایر حوزه­ های فعال علمی و دانشگاهی و با حمایت روابط عمومی سازمان های اجرایی انتشار می یابد.

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

بیانیه انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی سال 1394

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر


بیانیه  انجمن روابط عمومی ایران  به مناسبت  روز ارتباطات و روابط عمومی سال 1394

گرامی می داریم یاد و نام و تلاش های ارزشمند  تمام کسانی که به هر نحو در مسیر هویت یابی  و اعتبار بخشی  و دانش و بینش روابط عمومی در کشورمان صادقانه تلاش کردند ...

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه