بنر مدیر و مشاور ارتباطات

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره توسعه کسب و کار، ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه توسعه کسب و کار، استراتژی سازمانی، ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

تدریس دوره حرفه ای روابط عمومی

درج اطلاعات تماس برای ارائه مشاوره رایگان

 

نام و نام خانوادگی                                    
نام سازمان یا کسب و کار  
مورد مشاوره  
شماره تماس  
آدرس ایمیل  

 

این جدول را پس از تکمیل از طریق شبکه های اجتماعی واتس آپ به شماره تلفن 09126944966  ارسال شود

احمد باقری