بنر مدیر و مشاور ارتباطات

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره توسعه کسب و کار، ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه توسعه کسب و کار، استراتژی سازمانی، ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

تدریس دوره حرفه ای روابط عمومی

نقش روانشناسی در حیات و فعالیت اقتصادی روابط عمومی

احمد باقری مدرس ومشاور توسعه کسب و کار،ارتباطات وروابط عمومی | | ۰ نظر

ابعاد مختلف روانشناسی کاربردی در سازمان ها و نهادهای خصوصی به ویژه سازمان های اقتصادی به طور معمول معرفی می شود ولی در روابط عمومی و تعامل با مشتریان اهمیت ویژه ای دارد.

روابط عمومی می تواند در تحلیل میزان رضایت، تشویق،تنبیه و افزایش روحیه و راندمان ارتباطات درون سازمانی از روش های روانشناسی شناخته شده به خوبی استفاده کند و بانکداران را در مواجهه با مشتریان که نیاز اصلی هر موسسه اقتصادی است راهبری کنند. کارشناسان روابط عمومی جهت تعامل با مشتریان باید با حیطه روانشناسی کاربردی آشنا شوند تا بتوانند انتظارات ارتباط بین مدیریت و بانکداران و مدیریت و مشتریان و بانکداران را با مخاطبین بهتر ارزیابی کنند.

به طور کلی مطالعه علمی رفتاری ارتباطات در بازاریابی از دو جنبه علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد. ولی ما درباره تحقیقات و روش های تحقیق انسانی و ارتباط با محیط پیرامون نیاز به شناخت بیشتر از عوامل اجتماعی پیرامون خود داریم. یک کارشناس روابط عمومی با شناخت علم روانشناسی ، مانند یک ریاضیدان و یا فیزیکدان یا زیست شناس با استفاده از کاربرد یافته های علمی رشته تخصصی خود به منظور حل مشکلات عملی مردم سرو کار دارد. در روابط عمومی رفتار مخاطبین در رابطه با شناخت انتظارات آنها مورد مطالعه قرار می گیرد و هدف اصلی کارشناس روابط عمومی مطالعه آن دسته از اصول و یافته های مخاطب شناسی است که در رابطه بین سازمان و مخاطبین درون سازمانی و برون سازمانی آن و محیط درون و بیرونی محیط کار اثر می گذارد. در فعالیت های ارتباطی میزان حضور یک کارشناس روابط عمومی در بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی، اجتماعی متفاوت است و در علم ارتباطات میزان آشنایی با علم روانشناسی در این حوزه ها بسیار موثر است. در عصر حاضر شناخت بازار ، شناخت مخاطبین ، شناخت مشتریان و تعامل با آنها بدون آشنایی با علم روانشناسی و پیوند آن با کاربردهای روابط عمومی به سختی امکان پذیر خواهد شد.

 در بانکها که ارتباط و تعامل بین بانکداران و مشتریان به طور کامل به صورت چهره به چهره برقرار می شود شناخت حرفه ای از کارکردهای روانشناسی می تواند حرف اول را زده و برچگونگی کارکرد آن بسیار موثر باشد.

مطمئناً کارکرد روابط عمومی در حوزه های مختلف متفاوت است و رفتار انسان ها در بخش های مختلف یکی نیست و بستگی به عوامل مختلف دارد . زمانی که همه چیز ایده آل است با زمانی که همه چیز محدود شده کارکرد روابط عمومی تفاوت می کند. امروز شناخت چالش ها با زمان های عادی و دوران آرامش اقتصادی بسیار متفاوت است و علم روانشناسی در محیط کار روابط عمومی با توجه به نگرش منفی مردم و مشتریان بسیار موثر خواهد بود. به طور کلی می توان گفت با شناخت علم روانشناسی در روابط عمومی بررسی رفتار انسان ها و دغدغه هایی که بر جامعه حاکم است کاربرد این علم در حل مسائل ارتباطات انسانی در سازمان ها را در مواجهه با تنش های لحظه ای آماده تر می کند.

لازم است یک کارشناس روابط عمومی یافته های روانشناسی را به صورت نظریه ها و روابط بین پیام دهنده و پیام گیر مدنظر قرار داده و از آن در زمان مورد نیاز مورد استفاده قرار دهد.

 نکته مهم آنکه روابط عمومی می تواند از یافته های روانشناسی برای شناخت رفتار مخاطبین در رابطه با حل مسائل ناشی از نحوه کار بانکداران در مقابل مشتریان استفاده کنند. بنابراین می توانیم روانشناسی را در حوزه ارتباطات به عنوان مطالعه رفتار درون سازمانی و برون سازمانی بسیار حیاتی دانسته و آن را به عنوان یکی از مهمترین ابزار ارتباط شناسی مورد توجه قرار دهیم.

شناخت عوامل انسانی با محیط کار، پیوندی تنگاتنگ دارد و رفتار متقابل را برای تجزیه و تحلیل کنش های اجتماعی پیرامون ما تحت مطالعه و بررسی قرار می دهد و برای به حداقل رساندن مشکلات در برخورد های متفاوت نیاز است از یافته های روانشناسی بهره مند شویم.

فعالیت در محیط بانکها با کلیه سازمان های اقتصادی ، اجتماعی متفاوت است و مشتریان در لحظه ورود به فضای بانک انتظار برخورد متفاوتی از بانکداران دارند و در بانکها تاثیر مستقیم در جذب منابع دارد و نیازهای معقول مخاطبین را از نیازهای غیر معقول آن تفکیک کرده و سریعتر اهداف اصلی را می توان پیگیری کرد. این شناخت و این نوع نگرش کارایی و اثر بخشی فعالیت های درون سازمانی را آسان تر کرده و افزایش منابع و ارائه تسهیلات را تحت الشعاع قرار می دهد .

روابط عمومی ها می توانند با استفاده از علوم روانشناسی و جامعه شناسی شرایطی را فراهم کنند تا بانکداران با اعتقاد و علاقه به فعالیت بپردازند و برای رسیدن به این هدف استفاده از روانشناسی می تواند در میزان ارتباط همکاران آنچنان تاثیر کند تا ارزش های شخصی و انسانی بانکداران مورد توجه قرار گرفته و موجباتی فراهم شود که در سلامتی جسمی و روانی بانکداران موثر باشد.این نگرش و استفاده از روانشناسی در رشد و بالندگی موثر بوده و موجب افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها می شود و نقش روابط عمومی را در بهبود تعالی سازمانی افزایش خواهد داد.

روابط عمومی با استفاده از علم روانشناسی می تواند مسائل انسانی محیط کار را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده تا بانکداران بتوانند واقع بینانه به نقاط ضعف و مثبت بانک خود نگاه کرده و در زمینه های مختلف با مدیریت ارشد و راهبران سازمان مشارکت کنند نه اینکه خود را منفعل تصور کنند.

باید احساس کنند با ارتباط با بخش مدیریت به درک متقابل رسیده و می توانند در بهبود فعالیت ها به یکدیگر کمک کنند.

در حال حاضر روابط عمومی باید همبستگی ها را مورد مطالعه قرار دهد و روابط بین متغیرهای مختلف را به صورت مستمر از نظر محیط کار، انگیزه های مختلف، حقوق، دستمزد، تفویض اختیار، رعایت حقوق انسانی، میزان نابرابری ها، احترام به حقوق جمعی، شناخت افراد توانمند را مورد بررسی قرار دهد تا از نارضایتی شغلی جلوگیری کرده و انگیزه سازمانی را در جهت رسیدن به اهداف مشترک رهبری در هر سازمان کمک کند.

 تجزیه و تحلیل شناخت مهارت ها نحوه انتصاب و ارتقای بانکداران در تعالی سازمان بسیار موثر است و با پیشگیری از نارضایتی درون سازمانی موجب بهبود ارتباطات برون سازمانی

می شویم.

چنانچه ارتباطات درون سازمانی تعریف نشود. قدرت ارتباط برون سازمانی از روابط عمومی گرفته خواهد شد و امکان ایجاد تعامل با مخاطبین به حداقل خواهد رسید روابط عمومی با مشارکت مستقیم در برنامه های آموزشی و تفریحی می تواند در افزایش انگیزه رضایت درونی بسیار موثر باشد .

 روابط عمومی می تواند با شناخت از رفتارهای اجتماعی بانکداران در ارتقا رتبه افراد شایسته مشاور بسیار ارزشمندی برای مدیریت ارشد باشد. میزان پاداش ها و امتیازهای معنوی و مادی باید با افکار عمومی در سازمان همسو باشد و مشکلات بانکداران از نزدیک بررسی و در جهت رفع آن حرکت کرد. محدودیت های محیطی بانکداران را روابط عمومی می تواند بررسی کرده و به آگاهی راهبران برساند هیچ موردی نباید از دید یک روابط عمومی آگاه پنهان بماند از جمله نور، حرارت، رنگ، رطوبت و وسایل کار، میز، صندلی میزان فضای مورد نیاز، شناخت محیط پیرامون زندگی شخصی و اجتماعی بانکداران و شناخت نیازهای آموزشی روابط عمومی در فعالیت های بازاریابی و خدمات بانکی می تواند موجب همکاری مستمری با واحدهای ذیربط آموزشی بانک داشته و در شناخت از میزان نیازهای آموزشی بانکداران موثر باشد. روابط عمومی می تواند در جهت شناخت الگوهای انگیزشی نیز موثر باشد.

مشارکت موثر تنگاتنگ روابط عمومی با واحدهای پشتیبانی، آموزشی، رفاهی هر مجموعه ای در جهت افزایش کارایی سازمان بسیار موثر است.

آنچه در کارکرد روانشناسی در روابط عمومی وجود دارد آنکه مدیریت ارشد هر سازمانی می تواند با در اختیار قراردادن امکانات مناسب روابط عمومی در افزایش کارکردها تاثیر غیر قابل اجتناب آن را به دست آورد، ضمن برنامه ریزی دقیق و هماهنگ، امکانات لازم را برای توسعه فراهم آورد و روابط عمومی با شناخت عوامل حوادث کار اضطراب و فشارهای روانی را کاهش داده و عملکرد سازمان را با افزایش روحیه همکاران انگیزه ایجاد ارتباط صمیمی متقابل رفتارهای گروهی را جایگزین رفتارهای فردی کرده و شرایط مناسبی برای ایجاد ارتباط بانکداران با مشتریان و افزایش رضایتمندی مشتریان فراهم آورد.
  • احمد باقری مدرس ومشاور توسعه کسب و کار،ارتباطات وروابط عمومی
 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">