مدیریت و مشاوره ارتباطات روابط عمومی و رسانه

پایگاه تخصصی مدیریت و مشاوره ارتباطات, روابط عمومی و رسانه

احمد باقری کارشناس ارشد حوزه ارتباطات , روابط عمومی و مدیریت رسانه

متخصصین روابط عمومی

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

بقا اعتبارو بازدهی یک سازمان بستگی به سیاستها‘اهداف و حمایتهای مردمی  ازآن دارد.از متخصصین روابط عمومی گاها بعنوان کارشناسان ارتباطی و رسانه ای نیز یاد می شود

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

تاریخچه ، نقش واهمیت روابط عمومی در ایران

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

روابط عمومی در مفهوم عام به معنی برقراری ارتباط با مردم است.اما از نظرمفهوم علمی ‘شامل آن دسته از کنشهای ارتباطی می شود که بین یک سازمان و عامه های مرتبط با آن برقرار می شود

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

نکات کلیدی موفقیت در بازاریابی

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

عوامل متعددی برای موفقیت در بازاریابی کالا و خدمات وجود دارد. در این مقاله به برخی از مهمترین نکات و عوامل پرداخته خواهدشد .

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

تأثیرات تلویزیون بر جامعه غرب

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

مسأله ابعاد و عمق تأثیرات تلویزیون بر جامعه، موجب گردیده که صاحب‌نظران در غرب، نقش تلویزیون را فراتر از یک رسانه صرف و واسطه انتقال پیام بدانند...

 

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

مدیریت رسانه و رویکردهای گوناگون

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

رشته میان رشته ای مدیریت رسانه، در دپارتمان های مختلف رویکردهای رسانه ای مختلفی دارد. در کشور ما این رشته در مقطع ارشد برای نخستین بار در سال 81 در دانشکده صدا و سیما اجرایی شد؛

 

 

 

 

 

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه

روابط عمومی و برنامه ریزی

احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه | | ۰ نظر

با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود، به‌تدریج برضرورت برنامه‌ریزی در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی، مورد توجه قرار دادند. سازمانها و موسسه‌های اداری امروز، به حدیپیچیده شده‌اند که بدون اقدام به برنامه‌ریزی‌های دقیق، امکان ادامه حیات ندارند.

 

 

 

  • احمد باقری مدیر و مشاور ارتباطات روابط عمومی و رسانه